مبحث اول مقررات ملی ساختمان

شناسنامه

عنوان کامل مبحث 1 مقررات ملی ساختمان
“تعاریف”
شماره ویرایش 1
سال چاپ 1392

چکیده

مبحث اول مقررات ملّی ساختمان تحت عنوان تعاریف، در قالب یکی از مجموعه مباحث مقررات ملّی ساختمان بمنظور آشنایی اولیه مهندسان و دست اندرکاران ساخت و ساز با الزامات، عناوین و بخشی از محتوی مباحث مقررات ملّی ساختمان و همچنین آشنایی با بعضی از تعاریف و اصطلاحات عمومی که در مباحث مذکور مورد استفاده قرار گرفته است، برای اولین بار در کشور تدوین شده است.

این مبحث در دو بخش ارائه می گردد. بخش اول به کلیات مباحث مقررات ملّی ساختمان و دامنه کاربرد آن ها پرداخته است و در بخش دوم، برخی از اصلاحات و تعاریفی که کاربرد آن ها در مجموعه مباحث مقررات ملّی ساختمان جنبه عمومیت دارد ارائه گردیده است.

در مقابل هر یک از اصطلاحات و تعاریف، شماره ای مشاهده می شود که بیانگر شماره مبحثی است که اصطلاح مورد نظر در آن مبحث، مورد استفاده قرار گرفته است. بدیهی است برای اطلاع از ضوابط فنی و اجرایی و همچنین آشنایی با تعاریف اختصاصی در هر مبحث، مراجعه به مبحث مربوطه الزامی است.

سرفصل ها

1-1- کلیات مباحث مقررات ملّی ساختمان

2-1- تعاریف مباحث مقررات ملّی ساختمان

غلط نامه

ندارد.

مبحث 2 مقررات ملی ساختمان

شناسنامه

عنوان کامل مبحث 2 مقررات ملی ساختمان
“نظامات اداری”
شماره ویرایش 1
سال چاپ 1384

چکیده

مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان تحت عنوان نظامات اداری، در مجموع در جهت تنسیق امور مهندسی و خدمات مورد انتظار به منظور رفع ابهامات و مشکلاتی که در اجرای قانون وجود داشت تنظیم گردیده است، در این مبحث ابتدا به تبیین آئین نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سپس به مجموع شیوه نامه های آئین نامه اجرائی مصوب پرداخته شده است و برای هر یک از عوامل مؤثر در ساخت و ساز اعم از دستگاه های اجرائی و عهده دار کنترل، سازمان های نظام مهندسی ساختمان و مراجع صدور پروانه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تکالیف روشنی تعیین گردیده است.

در مجموعه شیوه نامه ها، کلیه موارد مترتب بر طراحی، اجرا و نظارت ساختمان، متضمن عوامل اجرائی مربوطه، اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاتر مهندسی با تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص یاد شده، تبیین گردیده است. جزئیات مربوط به دفترچه اطلاعات ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی و برخی از شیوه نامه های مرتبط با ساخت و ساز از دیگر موضوعاتی است که در این مبحث مورد توجه واقع شده است.

انجام خدمات طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی، دفاتر مهندسی و اشخاص حقوقی، همچنین کنترل و نظارت عالیه بر انجام خدمات و نحوه ارجاع کار و حق الزحمه اشخاص مذکور، گزارش انجام خدمات مرحله ای ساختمان و صدور هرگونه مجوز و کنترل حسن خدمات در امور طراحی، اجرا و نظارت ساختمان توسط سازمان، سازمان استان، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و سایر مراجع مسئول با احراز شرایط مندرج در ماده 4 قانون و در چارچوب آئین نامه های اجرائی قانون، در سطح کشور بر اساس مفاد این مبحث انجام می گیرد.

سرفصل ها

تعاریف

فصل اول : كلیات

فصل دوم : طراحی ساختمان

فصل سوم : اجرای ساختمان

فصل چهارم : نظارت ساختمان

فصل پنجم : فهرست های قیمت خدمات مهندسی

فصل ششم : شناسنامه فنی و ملكی ساختمان

فصل هفتم :شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی

فصل هشتم : شرایط عمومی قرارداد مجریان ساختمان، شرایط خصوصی قرارداد مجریان ساختمان و قراردادهای همسان مجریان ساختمان

غلط نامه

ندارد.

مبحث 3 مقررات ملی ساختمان

شناسنامه

عنوان کامل مبحث 3 مقررات ملی ساختمان
“حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق”
شماره ویرایش 3
سال چاپ 1395

چکیده

اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی در ساختمان ها، استفاده از مصالح سوختنی، توسعه شبکه های انرژی، برق و گاز و بکارگیری تجهیزات گوناگون سبب افزایش احتمال آتش سوزی در ساختمان ها گردیده است و به همین دلیل توجه به موضوع حفاظت ساختمان ها در برابر حریق، امری الزامی و اجتناب ناپذیر محسوب می گردد. در همین راستا مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان به عنوان یکی از مباحث مقررات ملّی ساختمان منتشر گردیده است.

بر اساس مقررات این مبحث بمنظور حفظ جان و مال انسان ها و فراهم ساختن ایمنی لازم در برابر آتش سوزی، رعایت اصولی در طراحی و اجرای ساختمان ها ضروری است که مهمترین آن عبارتند از:

  • پیش بینی راه های خروج جهت خارج شدن بموقع و ایمن افراد از ساختمان و انتقال آنان به مکان های امن.
  • تأمین تمهیدات لازم در طراحی و اجرای ساختمان ها بمنظور پیشگیری از بروز حریق.
  • فراهم ساختن شبکه های علائمی محافظ (تشخیص، هشدار، اعلام) و امکانات مهار، کنترل و اطفاء حریق در ساختمان.
  • جلوگیری از گسترش آتش و دود در ساختمان و سرایت حریق از یک ساختمان به ساختمان دیگر.

در مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان تأمین ایمنی لازم جهت “حفظ جان انسان ها” بیش از هر امر دیگری مورد توجه بوده و به همین دلیل اولین بخش این مقررات شامل ضوابط مربوط به “راه های خروج از بنا و فرار از حریق” می باشد که از بیشترین اهمیت و تاثیر در این راستا برخوردار است.

همچنین این مبحث با توجه به شرایط فنی، تخصصی و اجرایی موجود در کشور (از نظر وجود مهارت های لازم، مصالح، تجهیزات و نیز امکانات اقتصادی کشور) شامل ساختارها، مساحت، تعداد طبقات، موقعیت و ابعاد ساختمان می باشد.

بر اساس مقررات این مبحث از آنجا که در هر ساختمان باید کلیه پیش بینی ها و تمهیدات لازم جهت ایمنی ساکنان و متصرفان در برابر حریق فراهم گردد، ضروری است طراحی و اجرای ساختمان ها به نحوی صورت گیرد که با توجه به کاربری، ابعاد و تعداد طبقات، به مدت مناسبی در برابر حریق مقاومت نموده و از گسترش حریق به فضاها یا ساختمان های مجاور جلوگیری شود.

در همین راستا بر اساس مقررات مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان توجه به الزامات اساسی زیر در طراحی و اجرای ساختمان ها ضروری خواهد بود:

  • طراحی و اجرا به نحوی باشد که در صورت وقوع حریق افراد بتوانند خود را از طریق مسیرهای امن و مشخص شده به محل ایمنی در داخل یا خارج از ساختمان برسانند. بدین منظور باید مسیرهای خروج از ساختمان و فرار از حریق به تعداد کافی و با ظرفیت لازم پیش بینی شده و در محل های مناسبی از ساختمان قرار گیرند، به نحوی که افراد قادر باشند در صورت وقوع حریق بدون تشویش و اضطراب خود را به محل امن برسانند و روشنایی لازم و مناسب در مسیرهای فرار تامین شده و کلیه خروجی ها به نحو مناسب علامت گذاری و مشخص شوند. همچنین تمهیدات لازم برای جلوگیری از نفوذ شعله و دود به مسیرهای خروج به نحو مناسب و با توجه به کاربری، ابعاد و ارتفاع ساختمان پیش بینی گردد.
  • به منظور جلوگیری از گسترش حریق متناسب با کاربری و ابعاد ساختمان فضابندی های مناسب در داخل ساختمان ، به وسیله ساختارهای مقاوم حریق، صورت گیرد و راه های ارتباطی و فضاهای پنهان نظیر شفت ها، محل عبور کابل ها و لوله ها، فضاهای مجوف بین دیوارها و نماهای خارجی ساختمان و غیره به نحوی طراحی و اجرا شوند که از گسترش حریق از طریق در داخل آن ها جلوگیری به عمل آید. همچنین دیوارهای مشترك بین ساختمان ها به نحوی طراحی و اجرا شوند که در برابر گسترش حریق از یک ساختمان به ساختمان دیگر مقاومت نمایند و دیوارهای خارجی ساختمان، متناسب با کاربری و ابعاد ساختمان در برابر گسترش حریق به خارج از آن مقاومت نمایند.
  • کلیه تمهیدات لازم جهت دسترسی نیروهای آتش نشانی به محل حریق در ساختمان در نظر گرفته شود و راه رسیدن خودروها، وسایل و امکانات آتش نشانی به مجاورت ساختمان وجود داشته باشد. همچنین برای دسترسی نیروهای آتش نشانی به فضاهای داخلی ساختمان مسیرهای امن در نظر گرفته شود و به تناسب کاربری و ابعاد ساختمان ، برای استفاده نیروه ای آتش نشانی، امکانات اطفایی در داخل ساختمان پیش بینی گردد.

سرفصل ها

فصل اول: كلیات

فصل دوم: تقسیم بندی تصرف های ساختمانی

فصل سوم: دسته بندی انواع ساختارها

فصل چهارم: محدودیت های ارتفاع و مساحت ساختمان ها

فصل پنجم: سیستم های كشف و اعلام حریق

فصل ششم: راه های خروج از بنا و فرار از حریق

فصل هفتم: الزامات واكنش در برابر آتش برای مصالح، نازك كاری های داخل و نما

فصل هشتم: مقاومت در برابر آتش

فصل نهم: سیستم های اطفاء حریق و كنترل دود

فصل دهم: ضوابط اختصاصی ساختمان های بلندمرتبه

فصل یازدهم: ضوابط فضاها و ساختمان های خاص

فصل دوازدهم: ضوابط اختصاصی دسترسی نیروهای آتش نشانی

پیوست 1: نظامات اداری

پیوست 2: اطلاعات كلی در خصوص طبقه بندی مصالح از نظر واكنش در برابر آتش

غلط نامه

مبحث 4 مقررات ملی ساختمان

شناسنامه

عنوان کامل مبحث 4 مقررات ملی ساختمان
“الزامات عمومی ساختمان”
شماره ویرایش 3
سال چاپ 1396

چکیده

مبحث چهارم مقررات ملّی ساختمان تعیین کننده شکل و نحوه قرارگیری مجاز ساختمان در زمین و فضاهای باز و ضوابط مربوط به تصرف های مختلف و حداقل های الزامی فضاها و تأمین نور و تعویض هوا است.

در رابطه با امر ایمنی، مسیرها و جایگاه ها و بازشوهای امدادرسانی، برای شرایطی که حوادثی چون زمین لرزه کارآئی دسترس های خروج در مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان را دچار مخاطره نموده باشد، مطرح گردیده و تلاش شده تا امکان امدادرسانی به ساکنین را از خارج از ساختمان فراهم سازد. تأمین نور و تعویض هوا در رابطه با هدف های آسایش و بهداشت مطرح گردیده و استفاده مناسب و بهینه از فضاهای داخلی ساختمان و حتی فضاهای واقع در زیرزمین و … در رابطه با هدف های صرفه اقتصادی و بهره دهی مناسب ضابطه مند گردیده است.

از طرف دیگر موضوع حفظ هویت فرهنگی جامعه نیز در این مبحث مطرح است. اگرچه منظر شهری باید از طریق طرح ها و ضوابط و راهنماهای طراحی شهری قاعده مند و هدایت شود، اما الزامات عمومی مقررات ملّی ساختمان نیز بر ساماندهی منظر شهری تأثیرگذار است. در این مبحث ضوابط کلی تصرف ها آمده و ضوابط خاص بلند مرتبه سازی و تصرف های درمانی مراقبتی، صنعتی، مخاطره آمیز شرح داده شده است.

این مقررات شامل کلیه ساختمان ها و سازه های موقت (غیر از اسکان موقت بازماندگان حوادث غیرمترقبه) نیز می شود.

سرفصل ها

فصل اول: کلیات

فصل دوم: تعاریف

فصل سوم: دسته بندی فضاها، تصرف ها و ساختمان ها

فصل چهارم: مقررات كلی

فصل پنجم: الزامات عمومی فضاها

فصل ششم: الزامات عمومی نورگیری و تهویة فضاها

فصل هفتم: مقررات اختصاصی تصرف ها

فصل هشتم: مقررات خاص ساختمان های بلند (گروه 8)

فصل نهم: الزامات عمومی عناصر و جزئیات مهم ساختمان

غلط نامه

ندارد.

مبحث 5 مقررات ملی ساختمان

شناسنامه

عنوان کامل مبحث 5 مقررات ملی ساختمان
“مصالح و فرآورده های ساختمانی”
شماره ویرایش 5
سال چاپ 1396

چکیده

در مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان به مشخصات فنی مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی و ویژگی های فیزیکی، شیمیایی ، مکانیکی و مشخصات فنی و همچنین روش های آزمایش آن ها پرداخته می شود. این مشخصات و روش ها میبایستی منطبق بر استانداردهای ملّی ایران بوده و در صورت عدم وجود با استانداردهای معتبر بین المللی تطابق داشته باشد.

در این مبحث همچنین با توجه به اهمیت مسائل بهداشتی، ایمنی و ملاحظات محیطی در اجرای ساختمان، نقش هریک از مصالح و فرآورده های ساختمانی در این موارد در هر بخش گنجانیده شده است.

علاوه بر این ها به شیوه های مناسب انبار کردن ، محافظت ، حمل و نقل، ساخت و تولید در کارگاه ها پرداخته شده است و با توجه به اثرات متقابل مصالح و تأثیر در دوام آن ها، مسأله سازگاری مصالح در هر بخش نیز عنوان گردیده است.

در بخش پایانی و پیوست این مبحث، برخی از مصالح نسبتا جدید و نیز سیستم های ساختمانی و ارجاع به استانداردهای مربوطه ارائه شده است.

سرفصل ها

فصل اول: کلیات

فصل دوم: سیمان هیدرولیکی

فصل سوم: آهک و فرآورده های آن

فصل چهارم: گچ و فرآورده های آن

فصل پنجم: ملات های ساختمانی

فصل ششم: سنگ های ساختمانی

فصل هفتم: سنگدانه

فصل هشتم: کاشی سرامیکی

فصل نهم: فرآورده های سفالی و آجرها

فصل دهم: فرآورده های سیمانی

فصل یازدهم: قیر و قطران

فصل دوازدهم: عایق های رطوبتی

فصل سیزدهم: عایق های حرارتی

فصل چهاردهم: شیشه

فصل پانزدهم: یراق آلات ساختمانی

فصل شانزدهم: رنگ و پوشش های ساختمانی

فصل هفدهم: پلیمرهای ساختمانی

فصل هجدهم: چوب و فرآورده های آن

فصل نوزدهم: آهن، فرآورده های آهنی و مصالح جوشكاری

فصل بیستم: فلزات غیرآهنی

فصل بیست و یکم: نانو مواد

پیوست 1: مصالح نوین

پیوست 2: استانداردهای مرجع

پیوست 3: واژه نامه

غلط نامه

ندارد.

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان

شناسنامه

عنوان کامل مبحث 6 مقررات ملی ساختمان
“بارهای وارد بر ساختمان”
شماره ویرایش 3
سال چاپ 1392

چکیده

مبحث ششم، حداقل بارهایی که میبایست در طراحی ساختمانها مورد استفاده قرار گیرد را تعیین می نماید. در مورد ساختمان های خاص مانند سدها، اسکله ها، سازه های دریایی و نیروگاه های هسته ای علاوه بر ضوابط این مبحث، باید ضوابط ویژه بارگذاری آیین نامه مربوط به هریک از آن ها نیز رعایت شود.  بارهای تحت پوشش این آیین نامه شامل: بارهای ثقلی مرده، زنده، برف و باران، یخ، بارهای ناشی از نیروهای جانبی باد و زلزله و بالاخره بارهای ناشی از فشار خاك، آب، سیل، انفجار و بار خودکرنشی می باشند.

سرفصل ها

فصل اول: کلیات

فصل دوم: ترکیبات بارها

فصل سوم: بار مرده

فصل چهارم: بارهای خاک و فشار هیدرواستاتیکی

فصل پنجم: بار زنده

فصل ششم: بار سیل

فصل هفتم: بار برف

فصل هشتم: بار باران

فصل نهم: بار یخ – یخ زدگی جوی

فصل دهم: بار باد

فصل یازدهم: بار زلزله

فصل دوازدهم: بار انفجار

پیوست 1: جرم مخصوص مواد و جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان

پیوست 2: روش دینامیكی محاسبه بار باد

غلط نامه

مبحث 7 مقررات ملی ساختمان

شناسنامه

عنوان کامل مبحث 7 مقررات ملی ساختمان
“پی و پی سازی”
شماره ویرایش 3
سال چاپ 1392

چکیده

مبحث هفتم تحت عنوان پی و پی سازی، الزامات طراحی ژئوتکنیکی ساختمان ها را مورد بحث قرار می دهد. این مبحث پس از ارائه تعاریف مرتبط با مسائل طراحی پی، به شناسایی ژئوتکنیکی لایه های زمین می پردازد و برای نکاتی از قبیل تعداد، عمق و فاصله گمانه ها جداول لازم را ارائه می دهد. در همین فصل حداقل مواردی که گزارش های فنی باید آورده شود را ذکر می نماید.

فصل سوم این مبحث به موضوع بسیار مهم گودبرداری می پردازد و مسئولیت طرح و اجرای گود را به میزان خطرهای مختلف که ممکن است تاثیرگذار باشد مرتبط می سازد و برای هر سطح خطر یک مسئول طراحی و اجرا مشخص می کند. ضمناً بمنظور جلوگیری از ایجاد تغییر شکل های دیوار گود و در نتیجه صدمه به سازه مجاور گود نکاتی آورده شده است.

در بخش طراحی های ژئوتکنیکی، شامل پی های سطحی، سازه های نگهبان و پی های عمیق، به هر دو روش طراحی “حالت حدی” و ” تنش مجاز” پرداخته شده است.

 در فصل پی های سطحی، مقادیر نشست های مجاز، ضرایب اطمینان و نحوه انتخاب روابط موجود نظری برای محاسبه ظرفیت پایداری و همچنین استفاده از آزمایشات در محل، نکات مهمی آورده شده است. در انتهای این فصل نیز مطالبی مرتبط با ملاحظات لرزه ای طراحی و ملاحظات اجرایی پی های سطحی گنجانیده شده است.

فصل پنجم این مبحث به موضوع طراحی سازه های نگهبان اختصاص دارد. در این فصل در خصوص فشار خاك و میزان تغییر شکل های لازم برای ایجاد شرایط محرك و مقاوم و طراحی این سازه ها برای تحمل بار استاتیکی و همچنین بار دینامیکی ناشی از زلزله، جداول ضرایب اطمینان آورده شده است. در مورد دیوارهای خاك مسلح که در ایران بسیار متداول می باشند به هر دو ضریب اطمینان جزئی و کلی پرداخته شده است.

فصل آخر که به پی های عمیق اختصاص یافته است اطلاعات بیشتری را برای طراحی شامل می شود. در این بخش انواع نیروهای اعمالی از قبیل محوری فشاری، محوری کششی، جانبی و اصطکاك منفی مورد بحث قرار گرفته است. سپس ضمن ارائه جداول ضریب اطمینان جهت طراحی، اهمیت انجام آزمایشات در محل بصورت استاتیکی و دینامیکی و ارجح بودن آن ها برای طراحی مطرح شده است. در این بخش نیز مطالبی مرتبط با گروه شمع بصورت باربری بیشتر و یا کاهش نشست آورده شده است.

سرفصل ها

فصل اول: كلیات

فصل دوم: شناسائی ژئوتكنیكی زمین

فصل سوم: گودبرداری و پایش

فصل چهارم: پی سطحی

فصل پنجم: سازه های نگهبان

فصل ششم: پی های عمیق

غلط نامه

ندارد.

مبحث 8 مقررات ملی ساختمان

شناسنامه

عنوان کامل مبحث 8 مقررات ملی ساختمان
“طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی”
شماره ویرایش 2
سال چاپ 1392

چکیده

امروزه در شهرهای کوچک و روستاها مصالح بنایی کاربرد بسیار گسترده ای در امر ساختمان سازی دارد. وقوع زلزله های پیاپی و ویرانی های زیاد در این دسته از ساختمان ها، بیانگر این مطلب است که برای ساخت ساختمان های با مصالح بنایی در کشور نیاز به مجموعه قوانین و مقررات فراگیر و لازم الاجرایی است که با رعایت آن ها سطح کیفی ساخت و ساز این ساختمان ها ارتقا یابد. مبحث هشتم مقررات ملّی ساختمان برای ساختمانهای بنایی خشتی، سنگی، آجری، سنتی و دارای کلاف و غیرمسلح تدوین شده است.

در این مبحث علاوه بر ارائه الزامات طراحی و اجرای ساختمان های آجری باکلاف ، بدون کلاف و همچنین ساختمان های خشتی و سنگی، به ذکر مشخصات مصالح مورد استفاده در ساختمان های فوق الذکر پرداخته شده است.

سرفصل ها

فصل اول: كلیات

فصل دوم: مشخصات مصالح و كنترل كیفیت

فصل سوم: الزامات عمومی

فصل چهارم: ساختمان های بنایی مسلح

فصل پنجم: ساختمان های بنایی محصور شده با كلاف

فصل ششم: ساختمان های بنایی غیر مسلح

غلط نامه

ندارد.

مبحث 9 مقررات ملی ساختمان

شناسنامه

عنوان کامل مبحث 9 مقررات ملی ساختمان
“طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه”
شماره ویرایش 5
سال چاپ 1399

چکیده

در این مبحث حداقل الزامات برای مصالح، طراحی، اجرا و ارزیابی مقاومتی اجزای بتن آرمه سیستم های سازه‌ای که طبق ضوابط مباحث ۲۲ گانه از مقررات ملی ساختمان ایران و خصوصاً مباحث 6و7 ارائه می گردد.

این ویرایش شامل ۲۳ فصل و 6 پیوست می باشد و تقسیم بندی موضوعی مباحث شامل موارد زیر است:

۱- کلیات، مقررات و تعاریف: فصل های ۱ و ۲

2- مصالح، تکنولوزی و اجرا: فصل های 3و4و22 و پیوست 1و4

3- سیستم ها و تحلیل سیستم ها: فصل های 5و6و7 و پیوست های 3و6

4- طراحی مقاطع و اعضا: فصل های 8 تا 17و19و21و23

5- موارد خاص (شامل طراحی برای زلزله، آتش، مهار ها به بتن و ساختمان های کوتاه مرتبه و با اهمیت معمولی): به ترتیب در فصل های 20و پیوست 2 و فصل 18 و پیوست 5

سرفصل ها

فصل اول: کلیات

فصل دوم: علائم و تعاریف

فصل سوم: مشخصات مکانیکی بتن

فصل چهارم: مشخصات آرماتورها

فصل پنجم: الزامات سیستم های سازه ای

فصل ششم: تحلیل سیستم ها

فصل هفتم: ضریب بار و ترکیب های بارگذاری

فصل هشتم: ارزیابی مقاومت مقطع

فصل نهم: دال های یک طرفه

فصل دهم: دال های دوطرفه

فصل یازدهم: تیرها

فصل دوازدهم: ستون ها

فصل سیزدهم: دیوارها

فصل چهاردهم: دیافراگم ها

فصل پانزدهم: شالوده های بتن آرمه

فصل شانزدهم: ناحیه اتصال تیر به ستون و دال به ستون

فصل هفدهم: اتصالات اعضای سازه ای به یکدیگر

فصل هجدهم: مهار به بتن

فصل نوزدهم: الزامات بهره برداری

فصل بیستم: ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

فصل بیست و یکم: جزئیات آرماتورگذاری

فصل بیست و دوم: مدارک طرح، الزامات ساخت و نظارت

فصل بیست و سوم: ارزیابی مقاومت سازه های موجود

پیوست 1: دوام بتن و آرماتور

پیوست 2: طراحی در برابر آتش سوزی

پیوست 3: روش خرپایی (روش بست و بند)

پیوست 4: جمع شدگی و خزش بتن

پیوست 5: روش ضرایب لنگر خمشی در دال ها

پیوست 6: روش طراحی ساده ساختمان های بتنی

غلط نامه

مبحث 10 مقررات ملی ساختمان

شناسنامه

عنوان کامل مبحث 10 مقررات ملی ساختمان
“طرح و اجرای ساختمان های فولادی”
شماره ویرایش 4
سال چاپ 1392

چکیده

هدف این مبحث تعیین حداقل ضوابط و مقرراتی است که در تحلیل، طراحی و اجرای ساختمان های فولادی جهت تامین ایمنی و بهره برداری مناسب، مورد استفاده قرار می گیرد. این مبحث شامل الزامات عمومی، الزامات طراحی، الزامات طراحی لرزه ای و نیز الزامات ساخت، نصب و کنترل می باشد. در این مبحث مبنای طراحی سازه ها، بررسی و کنترل آن ها در حالت های حدی مقاومت و بهره برداری برای حصول ایمنی و قابلیت بهره برداری است.

در این مبحث روش طراحی مورد استفاده برای تامین الزامات حالت های حدی مقاومت، روش ضرایب بار و مقاومت می باشد که بر پایه جنبه ی احتمالاتی بار و مقاومت، کالیبراسیون با ضرایب بار و مقاومت روش تنش مجاز و تجربیات مهندسی استوار می باشد و از طریق دو سری ضرایب ایمنی شامل تشدید ضرایب بارها و اعمال ضرایب کاهش مقاومت در تحلیل و طراحی منظور می گردد. البته در این مبحث طراحی بر اساس روش مقاومت مجاز نیز مجاز دانسته شده است و مقررات و ضوابط مربوط به این روش در پیوست (1) این مبحث ارائه گردیده است.

بر اساس این مبحث در طراحی بر اساس حالت های حدی بهره برداری، مجموعه سازه شامل اعضا و اتصالات آن نیز باید از نظر قابلیت بهره برداری مناسب مورد کنترل و طراحی قرار گیرند.

سرفصل ها

فصل اول: الزامات عمومی

فصل دوم: الزامات طراحی

فصل سوم: الزامات طراحی لرزه ای

فصل چهارم: ساخت، نصب و کنترل

غلط نامه

مبحث 11 مقررات ملی ساختمان

شناسنامه

عنوان کامل مبحث 11 مقررات ملی ساختمان
“طرح واجرای صنعتی ساختمان ها”
شماره ویرایش 2
سال چاپ 1392

چکیده

در این مبحث تمرکز اصلی بر روی اجرای صنعتی سیستم های سازهای ساختمان های فولادی و بتنی است. مشخصات مصالح مصرفی در روش صنعتی سازی ساختمان ها با ضوابط مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان هماهنگی داشته و در بخش شالوده ها نیز با ضوابط مبحث هفتم مقررات ملّی ساختمان هماهنگ می باشد. در طراحی اجزاء فولادی گرم نورد شده از ضوابط مبحث دهم مقررات ملّی ساختمان استفاده می شود، همچنین قطعات بتنی نیز مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان طراحی می گردند.

مبحث یازدهم مقررات ملّی ساختمان تحت عنوان «طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها» در دو بخش ساختمان های فولادی و ساختمان های بتنی تهیه و تدوین گردیده است.

در این مبحث تمرکز اصلی بر روی سیستم های سازه ای ساختمان های فولادی و بتنی ارائه شده و در بخش ساختمان های فولادی به دو سیستم سازه ای پیچ و مهره ای و قاب فولادی سبک «LSF» و در بخش ساختمان های بتنی، سیستم های ساختمان های بتنی پیش ساخته، قالب عایق ماندگار «ICF» پنل های پیش ساخته سبک سه بعدی «3D» و قالب تونلی پرداخته شده است.

سرفصل ها

– قسمت اول: ساختمان های فولادی

فصل اول: ساختمان های فولادی با مقاطع گرم نورد شده

فصل دوم: سیستم قاب فولادی سبک (LSF)

– قسمت دوم: ساختمان های بتنی

فصل سوم: ساختمان های بتنی پیش ساخته

فصل چهارم: سیستم دیوار سازه ای بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار  (ICF)

فصل پنجم: سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی (3D)

فصل ششم: سیستم قالب تونلی

غلط نامه

ندارد.

مبحث 12 مقررات ملی ساختمان

شناسنامه

عنوان کامل مبحث 12 مقررات ملی ساختمان
“ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا”
شماره ویرایش 4
سال چاپ 1392

چکیده

در این مبحث وظایف هر یک از عوامل دست اندرکار اجرای ساختمان از قبیل صاحب کار، سازنده یا مجری، ناظر، شهرداری و سازمان نظام مهندسی در رابطه با ایمنی، بهداشت و محیط زیست کارگران، عابرین، ساکنان و شاغلین مجاور کارگاه ساختمان و همچنین حفاظت از ساختمان ها، ابنیه، وسائل نقلیه و درختان مجاور کارگاه ساختمانی در مقابل خطرات ناشی از اجرای عملیات اجرایی بیان شده است.

مطالب موجود در این مبحث شامل: ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی، جلوگیری از سقوط افراد، جلوگیری از حریق، سوختگی و برق گرفتگی و بهداشت کار و تسهیلات بهداشتی، وسایل و تجهیزات حفاظت فردی، وسایل و سازه های حفاظتی، ایمنی کار با وسایل تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی، ایمنی کار در استفاده از وسایل دسترسی شامل داربست، نردبان و … و همچنین ایمنی در تخریب ساختمان ها و ایمنی عملیات خاکی و به خصوص ایمنی گودبرداری و حفاظت دیوارهای گودبرداری و ساختمان های مجاور گودبرداری و ایمنی در اجرای عملیات ساخت و نصب اسکلت ساختمان اعم از ساختمان های فولادی و بتنی و در آخر رعایت ایمنی در اجرای تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع، سیم کشی و نصب تأسیسات و تجهیزات برقی می شود.

سرفصل ها

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: ایمنی

فصل سوم: بهداشت کار، محیط زیست، تسهیلات بهداشتی و رفاهی

فصل چهارم: وسایل و تجهیزات حفاظت فردی

فصل پنجم: وسایل و سازه های حفاظتی

فصل ششم: وسایل، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی

فصل هفتم: وسایل دسترسی

فصل هشتم: تخریب

فصل نهم: عملیات خاکی

فصل دهم: عملیات ساخت، برپایی و نصب اسکلت ساختمان

فصل یازدهم: سایر مقررات مربوط

غلط نامه

ندارد.

مبحث 13 مقررات ملی ساختمان

شناسنامه

عنوان کامل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان
“طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها”
شماره ویرایش 3
سال چاپ 1395

چکیده

مبحث سیزدهم مقررات ملّی ساختمان، تأسیسات سیم کشی سیستم های جریان متناوب با ولتاژ تا 1000 ولت مؤثر و تأسیسات سیم کشی سیستم های جریان متناوب و با ولتاژ بیش از 1000 ولت مؤثر (به جز سیم کشی داخلی دستگاه ها)، که از سیستم های فشار ضعیف تا 1000 ولت تغدیه می کنند، تأسیسات سیم کشی کلیه سیستم های مربوط به لوازم و دستگاه هایی که مقررات خاصی برای آن ها وضع نشده باشد و همچنین تأسیسات سیم کشی ثابت وسایل ارتباطی- انتقال علائم و فرمان و مشابه آن ها – به استثنای سیم کشی های داخلی دستگاه ها را در بر می گیرد.

در این مبحث مواردی از قبیل الزامات مربوط به تأمین نیروی برق (انشعاب، پست، مولد)، الزامات نصب و طراحی اتاق ترانسفورماتور، اتصال زمین، نیروی برق اضطراری، تابلو برق، تجهیزات و وسایل حفاظت و کنترل، مدارها (کابل کشی-سیم کشی) و لوله کشی و همچنین تجهیزات سیم کشی، تأسیسات جریان ضعیف، شدت روشنایی داخلی شرح داده شده است.

سرفصل ها

فصل اول: مبانی عمومی

فصل دوم: کلیات

فصل سوم: اصول اساسی در تأسیسات برق

فصل چهارم: برآورد درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند)

فصل پنجم: منابع تأمین نیروی برق (سرویس مشترک)

فصل ششم: تابلوهای توزیع نیرو، تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل

فصل هفتم: مدارها  (کابل کشی – سیم کشی)

فصل هشتم: تجهیزات سیم کشی

فصل نهم: تأسیسات جریان ضعیف

فصل دهم: محیط های عادی و مخصوص

فصل یازدهم: محتوای نقشه ها ومدارک فنی طرح تأسیسات برقی

پیوست اول: سیستم های نیروی برق

پیوست دوم: مبانی عمومی سیستم روشنایی داخلی

پیوست سوم: مبانی عمومی استفاده از ضریب همزمانی

پیوست چهارم: مبانی عمومی سیستم اعلام حریق

پیوست پنجم: مبانی عمومی بانک خازن

پیوست ششم: درجه حفاظت بدنه لوازم و تجهیزات الکتریکی در برابر نفوذ رطوبت و اشیاء خارجی

پیوست هفتم: حریم شبکه های برق

پیوست هشتم: محتوای نقشه ها و مدارک فنی طرح تأسیسات برقی

پیوست نهم: واژه نامه فارسی – انگلیسی

پیوست دهم: مقررات و استانداردهای قابل استفاده

غلط نامه

ندارد.

مبحث 14 مقررات ملی ساختمان

شناسنامه

عنوان کامل مبحث 14 مقررات ملی ساختمان
“تاسیسات مکانیکی”
شماره ویرایش 3
سال چاپ 1396

چکیده

مبحث چهاردهم مقررات ملّی ساختمان برای اطمینان از ایمنی جان و مال افراد و تضمین تندرستی و سلامتی آنان در طراحی، اجرا، بهره برداری و نگه داری، تغییرات و بازرسی تاسیسات مکانیکی ساختمان می باشد. تاسیسات مکانیکی شامل تأسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع، تعویض هوا، و تهیه و ذخیره آب گرم مصرفی داخل ساختمان است.

تهویه مطبوع با کنترل هم زمان عوامل چهارگانۀ دما، رطوبت، سرعت وزش و تمیزی هوا، هوای داخل ساختمان را مناسب برای زندگی انسان می نماید. در این مبحث به مقولۀ تعویض هوا، تخلیۀ هوا، کانال کشی هوا و لوله کشی آب گرم و آب سرد مورد استفاده در گرمایش و سرمایش ساختمان پرداخته می شود. انواع دستگاه های گرم کننده و سردکننده ازقبیل دیگ، چیلر، مخزن انبساط، آب گرم کن، بخاری، کولر، کوره و شومینه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. موضوع ذخیره سازی و لوله کشی سوخت، تأمین هوای احتراق و تخلیۀ محصولات احتراق وسایل سوخت سوز مطرح می گردد و در آخر، به موضوع تبرید و سرمایش ساختمان پرداخته می شود.

سرفصل ها

فصل اول: الزامات قانونی

فصل دوم: تعاریف

فصل سوم: مقررات کلی

فصل چهارم: تعویض هوا

فصل پنجم: تخلیه هوا

فصل ششم: کانال کشی

فصل هفتم: دیگ، آب گرمکن و مخزن آبگرم تحت فشار

فصل هشتم: دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه

فصل نهم: تأمین هوای احتراق

فصل دهم: لوله کشی

فصل یازدهم: دودکش

فصل دوازدهم: ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایع

فصل سیزدهم: تبرید

فصل چهاردهم: سیستم های خورشیدی

فصل پانزدهم: کاهش فاصله مجاز

پیوست اول: استانداردهای مرجع

پیوست دوم: واژه نامه فارسی – انگلیسی

غلط نامه

مبحث 15 مقررات ملی ساختمان

شناسنامه

عنوان کامل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان
“آسانسورها و پلکان برقی”
شماره ویرایش 3
سال چاپ 1392

چکیده

این مبحث شامل دو بخش است که در آن ها مقرراتی برای آسانسورها، پله های برقی و پیاده روهای متحرک وضع شده است این مقررات متناسب با ترکیب جمعیت از نظر سنی و توانایی، همچنین متناسب با نوع کاربری ساختمان ها نوشته شده است.

انواع آسانسورهایی که در ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد عبارتست از آسانسورهای کششی و آسانسورهای هیدرولیک جهت حمل مسافر، صندلی چرخدار، برانکارد، تخت بیمارستانی، خودرو، بار و … . برای هر کدام از آسانسورها الزامات و نحوه طراحی و مقررات استفاده از آن وضع شده است.

در بخش پله برقی، زاویه شیب، عرض و انتخاب پله برقی متناسب با تعداد نفرات و جمعیت ساختمان، با فرمول هایی ارائه شده است. تمامی موارد ایمنی در حین استفاده هم در مقررات این مبحث آورده شده است. زاویه شیب و سرعت معمول و استاندارد پیاده روی متحرک هم شرح داده شده است.

در بخش پایانی نمونه شناسنامه های اطلاعات فنی آسانسور و پله برقی که باید توسط سازندگان این دستگاه ها تکمیل شود آورده شده است.

همچنین در این مبحث جداول ابعادی برای انتخاب ابعاد آسانسور، بر اساس استانداردهای ملّی و بین المللی، موارد تکمیلی در خصوص جزئیات طراحی و علائم نقشه ها نیز گنجانیده شده است

سرفصل ها

فصل اول: کلیات

فصل دوم: آسانسورها

فصل سوم: پلکان برقی و پیاده رو متحرک

پیوست اول: اطلاعات و مدارک فنی آسانسور، پلکان برقی و پیاده رو متحرک

پیوست دوم: جدول های ابعادی آسانسور

پیوست سوم: نقشه ها و اطلاعات تکمیلی

واژه نامه انگلیسی به فارسی

غلط نامه

ندارد.

مبحث 16 مقررات ملی ساختمان

شناسنامه

عنوان کامل مبحث 16 مقررات ملی ساختمان
“تاسیسات بهداشتی”
شماره ویرایش 4
سال چاپ 1396

چکیده

مبحث شانزدهم مقررات ملّی ساختمان بیانگر حداقل الزاماتی است در مورد تاسیسات بهداشتی که مواردی از قبیل: لوله کشی و ذخیره سازی آب مصرفی در ساختمان، لوله کشی فاضلاب بهداشتی لوله کشی هواکش فاضلاب، لوازم بهداشتی، لوله کشی آب باران ساختمان، توزیع آب مصرفی در ساختمان، بست و تکیه گاه را بیان می کند.

سرفصل ها

فصل اول: کلیات

فصل دوم: لوازم بهداشتی

فصل سوم: توزیع آب مصرفی در ساختمان

فصل چهارم: لوله كشی فاضلاب بهداشتی ساختمان

فصل پنجم: لوله كشی هواكش فاضلاب

فصل ششم: لوله كشی آب باران ساختمان

فصل هفتم: بست و تكیه گاه

پیوست اول: اندازه گذاری لوله ها در لوله كشی توزیع آب مصرفی ساختمان

پیوست دوم: علائم ترسیمی در لوله كشی توزیع آب مصرفی ساختمان

پیوست سوم: اندازه گذاری لوله ها در لوله كشی فاضلاب بهداشتی ساختمان

پیوست چهارم: علائم ترسیمی در لوله كشی فاضلاب بهداشتی ساختمان

پیوست پنجم: اندازه گذاری لوله ها در لوله كشی هواكش فاضلاب

پیوست ششم: علائم ترسیمی در لوله كشی هواكش فاضلاب

پیوست هفتم: اندازه گذاری لوله ها در لوله كشی آب باران ساختمان

پیوست هشتم: علائم ترسیمی در لوله كشی آب باران ساختمان

پیوست نهم: آب خاكستری

پیوست دهم: فهرست بازرسی مراحل طراحی تأسیسات بهداشتی

واژه نامه  فارسی – انگلیسی

فهرست استانداردهایی كه در این مبحث به آنها ارجاع شده است

غلط نامه

ندارد.

مبحث 17 مقررات ملی ساختمان

شناسنامه

عنوان کامل مبحث 17 مقررات ملی ساختمان
“لوله کشی گاز طبیعی”
شماره ویرایش 3
سال چاپ 1389

چکیده

این مبحث حداقل ضوابط لوله کشی گاز طبیعی ساختمان های مسکونی، عمومی و خاص ، مجتمع ها و شهرك های مسکونی، ساختمان ها، محوطه ها و شهرك های صنعتی را دربر می گیرد و با هدف طراحی، اجرای لوله کشی، نصب، راه اندازی و نگهداری وسایل گازسوز در ساختمان ها و محوطه ها است.

مقررات این مبحث، کاربری گاز طبیعی تحویلی به ساختمان ها و محوطه ها برای مصارف تا حداکثر 5000 مترمکعب در ساعت و فشارهای بین یک چهارم پوند بر اینچ مربع تا شصت پوند بر اینچ مربع را شامل می شود.

طراحی، انتخاب مصالح، اجرای لوله کشی گاز طبیعی، آزمایش ها، بازرسی ها، کنترل های کیفی، دودکش ها، هوارسانی و تأمین هوای احتراق، نصب، راه اندازی، ایمنی و بهره برداری از لوازم گازسوز در ساختمان ها و محوطه هایی که لوله کشی گاز طبیعی در آن ها اجرا نشده باید طبق ضوابط مبحث هفدهم مقررات ملّی ساختمان انجام شود.

لوله کشی گاز مایع، گازهای سوختنی به غیر از گاز طبیعی و گازهای غیرسوختنی خارج از شمول مقررات این مبحث می باشند. دامنه کاربرد این مبحث به شرح زیر است:

بخش اول مبحث:

حداقل ضوابط طراحی، اجرا و کنترل های کیفی لوله کشی گاز نصب و راه اندازی وسایل گازسوز، دودکش ها و هوارسانی به وسایل گازسوز، ضوابط بهره برداری و ایمنی برای گاز تحویلی ساختمان ها با فشار 4/1 پوند بر اینچ مربع و حداکثر مصرف 160 مترمکعب بر ساعت و قطر لوله حداکثر 4 اینچ را در بر می گیرد.

بخش دوم مبحث:

حداقل ضوابط طراحی، اجرا و کنترل های کیفی لوله کشی گاز مجتمع ها و ساختمان های مسکونی، محوطه ها و ساختمان های صنعتی و شهرك های مسکونی و صنعتی برای فشارهای بین 2 تا 60 پوند بر اینچ مربع یا مصارف بالاتر از 160 مترمکعب بر ساعت تا حداکثر 5000 مترمکعب در ساعت را دربر می گیرد.

سرفصل ها

تعاریف

کلیات مبحث

بخش اوللوله كشی گاز طبیعی با فشار یك چهارم پوند بر اینچ مربع

فصل اول: كلیات

فصل دوم: گروه بندی ساختمان ها

فصل سوم: مقررات ویژه گازرسانی به ساختمان های عمومی و خاص

فصل چهارم: طراحی سیستم لوله كشی گاز و انتخاب مصالح

فصل پنجم: اجرای سیستم لوله كشی گاز طبیعی

فصل ششم: كنترل كیفیت، آزمایش، بازرسی، صدور تأییدیه، تحویل و تزریق گاز در سیستم لوله كشی گاز

فصل هفتم: نصب و راه اندازی وسایل گازسوز

فصل هشتم: دودكش های دستگاه های گازسوز ساختمان ها

فصل نهم: ضوابط بهره برداری و نگهداری از سیستم لوله كشی گاز داخل ساختمان ها

بخش دوم لوله كشی گاز طبیعی برای مصرف كنندگان عمده با فشار 2 الی 60 پوند بر اینچ مربع

فصل دهم: كلیات

فصل یازدهم: مشخصات مواد و مصالح مصرفی، برآورد مصرف، طراحی و انتخاب مصالح سیستم لوله كشی گاز

فصل دوازدهم: اجرای لوله كشی گاز

فصل سیزدهم: عایقكاری لوله ها

فصل چهاردهم: جوشكاری

فصل پانزدهم: حفاظت كاتدی

فصل شانزدهم: كنترل كیفیت، آزمایش ها، بازرسی، صدور تائیدیه و تزریق گاز

پیوست اول: راهنمای ایمنی

پیوست دوم: نمونه محاسبات بخش اول

پیوست سوم: ایمنی و ضوابط بهره برداری و نگهداری

پیوست چهارم: جداول بخش دوم

پیوست پنجم: اشكال بخش دوم

واژه نامه  فارسی – انگلیسی

غلط نامه

مبحث 18 مقررات ملی ساختمان

شناسنامه

عنوان کامل مبحث 18 مقررات ملی ساختمان
“عایق بندی و تنظیم صدا”
شماره ویرایش 3
سال چاپ 1396

چکیده

در این مبحث نتایج تأمین شرایط آکوستیکی، آسایش صوتی و جلوگیری از اتلاف امکانات در زندگی ماشینی برای ساکنان شهرهای بزرگ شرح داده شده است.مواد و عناصر ساختمانی که فضاهای ساخته شده را شکل می دهند، چگونگی شنیدن صداها وحتی چگونگی انتقال صدا به فضاهای اطراف را تعیین می کنند. با درك برخی از اصول پایه آکوستیکی و چگونگی کنترل صدا توسط مواد و ساختارها، میتوان از بسیاری از مشکلات جلوگیری و یا حداقل در مراحل اولیه آن را حل کرد و باعث کاهش هزینه های بازسازی گردید.

مطالب موجود در این مبحث شامل: مقررات آکوستیکی برای ساختمان ها با کاربری های مختلف،تعیین حداکثر تراز معادل نوفه زمینه در یک فضا، حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته برای پوسته خارجی ساختمان، جدا کننده بین فضاهای مختلف، حداکثر تراز کوبه ای معمول شده وزن یافته برای سقف بین طبقات و زمان واخنش بهینه برای فضاهای مختلف با کاربری های متفاوت می شود.

سرفصل ها

فصل اول: کلیات

فصل دوم: مقررات آكوستیكی انواع ساختمان ها

 

پیوست اول: روش تعیین شاخص كاهش صدای یك جداكننده مركب

پیوست دوم: مقادیر ضریب جذب مواد و مصالح گوناگون

پیوست سوم: مقادیر صدابندی هوابرد جداكننده ها

پیوست چهارم: مقادیر صدابندی كوبه ای و هوابرد كف-سقف ها

پیوست پنجم: مثالی از راهنمای طراحی آكوستیكی برای دو مجموعه ساختمانی با كاربری های مختلف

واژه نامه  فارسی – انگلیسی

فهرست استانداردهایی كه در این مبحث به آنها ارجاع شده است

غلط نامه

ندارد.

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

شناسنامه

عنوان کامل مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
“صرفه جویی در مصرف انرژی”
شماره ویرایش 3
سال چاپ 1389

چکیده

در بین مباحث مقررات ملّی ساختمان، مبحث نوزدهم تعیین کننده ترین نقش را در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و حفاظت از محیط زیست ایفا می کند. در مبحث 19 مقررات ملّی ساختمان ضوابط مرتبط با صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان تعیین می گردد. برای این منظور، روش های طرح، محاسبه و اصول کلی اجرای عایق کاری حرارتی پوستۀ خارجی، سیستم های تأسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبوع، تأمین آب گرم مصرفی، و الزامات طراحی سیستم روشنایی الکتریکی در ساختمان ها، برای بهینه سازی مصرف انرژی مشخص می گردد.

شایان ذکر است که در کنار رعایت الزامات تعیین شده در این مبحث، باید همواره دیگر ضوابط مقررات ملّی ساختمان نیز، خصوصاً اصول مرتبط با تأمین شرایط ایمنی و بهداشت ساکنان ساختمان ها ملاك عمل قرار گیرد.

سرفصل ها

فصل اول: کلیات

فصل دوم: مقررات كلی طراحی و اجرا

فصل سوم: پوستۀ خارجی ساختمان

فصل چهارم: تأسیسات مكانیكی

فصل پنجم: سیستم روشنایی و انرژی الكتریكی

پیوست اول: روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان

پیوست دوم: روش محاسبه شاخص خورشیدی

پیوست سوم: گونه بندی نیاز سالانه انرژی شهرهای ایران

پیوست چهارم: گونه بندی كاربری ساختمان ها

پیوست پنجم: تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

پیوست ششم: مقادیر فیزیكی اصلی، تعاریف، علایم

پیوست هفتم: ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول

پیوست هشتم: مقاومت حرارتی لایه های هوا و قطعات ساختمانی

پیوست نهم: ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها

پیوست دهم: سایه بان

پیوست یازدهم: روش های محاسبه پل های حرارتی

غلط نامه

ندارد.

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

شناسنامه

عنوان کامل مبحث 20 مقررات ملی ساختمان
“علائم و تابلوها”
شماره ویرایش 2
سال چاپ 1396

چکیده

مبحث بیستم مقررات ملّی ساختمان، مسئولین مؤسسات دولتی و عمومی و بخش خصوصی، کارفرمایان و مدیران کارگاه ها و ساختمان ها را ملزم می کند تا پیام رسانی در محیط زندگی مردم را به نحو مؤثر و مطلوب، توسط تابلوها و علائم، تأمین نمایند تا در محل هایی که احتمال خطری تهدید کننده سلامت و ایمنی افراد وجود دارد، علائم هشدار دهنده نصب کنند.

این مقررات شامل نظارت بر طراحی و ساخت و بهره برداری از پیام، سازه، محل نصب و دیگر الزامات برای کلیه علائم و اعلانات مرسوم مانند پلاك ها و تابلوها و دیگر وسائل اطلاع رسانی، از قبیل اشارات حرکتی دست، علائم صوتی و نوری و آژیرهای خطر و غیره است.

سرفصل ها

فصل اول: كلیات

فصل دوم: تعاریف و نحوه كاربرد

فصل سوم: ضوابط كلی

فصل چهارم: ضوابط علائم تصویری و نوری راه خروج

فصل پنجم: تابلوی راهنمای واكنش اضطراری و نقشه های راهنمای تخلیه خروج

فصل ششم: تابلوها و علائم ایمنی الزامی در كارگاه ها

فصل هفتم: تابلوها و علائم در معابر و محوطه های بیرون مجتمع های ساختمانی

فهرست استانداردهای قابل استفاده

غلط نامه

ندارد.

مبحث 21 مقررات ملی ساختمان

شناسنامه

عنوان کامل مبحث 21 مقررات ملی ساختمان
“پدافند غیرعامل”
شماره ویرایش 2
سال چاپ 1395

چکیده

این مبحث به اقدامات غیرمسلحانه ای که به کارگیری آن ها موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقاء پایداری ملّی، تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می شود، می پردازد.

رعایت این مبحث موجب حفظ جان و مال انسان در برابر حوادث، تهدیدات و استمرار فعالیت های اساسی و ضروری مردم، تضمین تداوم تأمین نیازهای حیاتی مردم (از قبیل آب، نان و غذا، پناهگاه، انرژی، ارتباطات، بهداشت و امنیت) و سهولت در اداره کشور در شرایط بروز تهدید و بحران ناشی از تجاوزات خارجی در مقابل حملات و اقدامات خصمانه و مخرب دشمن از طریق طرح ریزی و اجرای طرح های دفاع غیرعامل و کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی و مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات حیاتی و حساس کشور می شود.

ضوابط ارائه شده در این مبحث به منظور کاهش آسیب پذیری ساختمان ها در برابر تهدیدات نظامی و همچنین اعمال اقدامات و تدابیر و ملاحظات لازم شامل ایمن سازی، مستحکم سازی، پیش بینی سامانه های جایگزین، تسهیل مدیریت بحران در زیرساخت ها و مکان یابی، در حوزه ساختمان سازی استفاده می شود.

سرفصل ها

فصل اول: كلیات

فصل دوم: ملاحظات معماری و محوطه

فصل سوم: بارهای ناشی از انفجار

فصل چهارم: مشخصه های مكانیكی مصالح و سامانه های سازه ای

فصل پنجم: روش های تحلیل و طراحی سازه ها

فصل ششم: انهدام پیشرونده

فصل هفتم: ملاحظات تأسیسات برقی و مكانیكی

واژه نامه فارسی به انگلیسی

فهرست استانداردهای قابل استفاده

غلط نامه

ندارد.

مبحث 22 مقررات ملی ساختمان

شناسنامه

عنوان کامل مبحث 22 مقررات ملی ساختمان
“مراقبت و نگهداری از ساختمان ها”
شماره ویرایش 1
سال چاپ 1392

چکیده

هدف این مبحث تعیین حداقل الزاماتی است كه در طول عمر مفید ساختمان برای نگهداری از آن جهت تأمین ایمنی، بهداشت، آسایش ساكنین، بهره دهی مناسب و جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه، باید رعایت شوند. برای این منظور باید بازدیدهای ادواری مورد نیاز در كلیه بخش های معماری، سازه، تأسیسات برقی و تأسیسات مكانیكی ساختمان به عمل آید.

سرفصل ها

فصل اول: كلیات

فصل دوم: نظامات اداری

فصل سوم: معماری و سازه

فصل چهارم: نور، تهویه و شرایط سكونت

فصل پنجم: تأسیسات مكانیكی

فصل ششم: تأسیسات بهداشتی

فصل هفتم: تأسیسات برقی

فصل هشتم: تأسیسات گازرسانی ساختمان ها

فصل نهم: حفاظت در برابر حریق

فصل دهم: آسانسورها و پلكان برقی

واژه نامه فارسی به انگلیسی

فهرست استانداردهای قابل استفاده

غلط نامه

ندارد.